Home

Sanační práce, ochranu proti biologickým vlivům, dekontaminaci a izolace plochých střech.

  • Odstraňování plísní ze stěn a zdí a ochrana dřevěných konstrukcí před biotickými vlivy
  • Provádění sanačních prací, dezinfekce, desinsekce a deratizace
  • Odborné posudky a poradenská činnost, vypracování ukazatelů hygienických limitů
  • Izolace plochých střech

Dětská a sportovní hřiště

  • Realizujeme dětská a sportovní hřiště a dodáváme 3D hrací prvky

Novinka - Originální dětská hřiště